Volleybalvereniging Atalante Vinkeveen


Coaches JB1 op seminar met Ron Zwerver
20 mei 2011


Afgelopen dinsdag zijn de coaches van JB1 Nico Ruizendaal en Robert Vermaas naar een mini-seminar geweest onder leiding van oud-olympisch kampioen en volleybaltrainer en coach Ron Zwerver.


Deze seminar behandelde een tool die je kunt gebruiken om een sportprofiel van je spelers te kunnen maken met als voordeel ze persoonlijk te kunnen coachen en een volledig beeld te krijgen van je team. Elk persoon heeft sterke en minder sterke kanten in zowel privé situaties als in het veld tijdens de wedstrijd of training.


Een speler kan zijn:
* Analyticus, Strateeg, perfectionist of raadgever
* Pioneer, beslisser, doorzetter of avonturier
* Specialist, doener, dienstverlener of helper
* Diplomaat, inspirator, bemiddelaar of entertainer


Deze 4 kanten kunnen onderverdeeld worden in:
* Taak gerichte kant van speler
* Mens gerichte kant
* indirect

* direct


Scoren met zelfkennis
Als sporter ben je gericht op het leveren van een topprestatie op het juiste moment. Maar niet alle sporters zijn hetzelfde. Ieder individu heeft zijn eigen ‘gebruiksaanwijzing’. En dat geldt ook voor de coach. Met de ene speler communiceert hij gemakkelijker dan met de andere. Q4 Profiles bewees samen met oud-olympisch kampioen en volleybaltrainer Ron Zwerver dat het mogelijk is om binnen een team effectiever te communiceren. Met meer plezier, beter teamwork, maar vooral: een hoger doelsaldo als resultaat.

Het lastige aan communicatie is dat je meestal niet weet wat de ander denkt of voelt. Je interpreteert het gedrag van je medespelers door de bril van je eigen behoeftes en bedoelingen. Je vult die in voor de ander. En juist daardoor ontstaan vaak misverstanden. Door jezelf en de ander beter te leren kennen, kun je het onderlinge begrip vergroten. Als je elkaar op een positieve manier aanspreekt, kan een dip in de wedstrijd fors worden verkort. De veerkracht van het team neemt toe. En daarmee de kans om op cruciale momenten te scoren.


Train de trainer
De aanpak van Q4 Profiles is erop gericht dat je als trainer zelfstandig kunt werken met de nodige inzichten en principes om je team effectiever te maken. Je krijgt de benodigde achtergrondinformatie over communicatie in coaching en uitleg over de instrumenten die je daarbij kunt gebruiken:


·                          Het persoonlijk sportprofiel van Q4 Profiles

·                          Het teamgrid


Net als het Q4 Business profiel is het sportprofiel gebaseerd op de DISC-methodiek, waarmee zowel ons bewuste als ons onbewuste gedrag in kaart wordt gebracht. Van alle spelers wordt een gedragsprofiel gemaakt waarin onder meer aandacht is voor sterkten en valkuilen, stressbestendigheid, tips en trucs en de stijl van de medespelers. In klassikale setting wordt uitgelegd hoe je de profielen kunt interpreteren. Het teamgrid wordt gebruikt om rollen en posities te bespreken.


Wij willen dan ook andere coaches en spelers oproepen om als de kans zich weer voordoet ook deze mini seminar te volgen omdat wij denken er toch iets uit te kunnen halen wat wij kunnen gebruiken op ons niveau bij JB1, en zeker in hogere teams.

Bron: DJ RobertNaar het overzicht