Volleybalvereniging Atalante Vinkeveen


Algemene ledenvergadering - agenda
12 september 2016


De jaarlijkse Algemene ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 16 september in De Boei in Vinkeveen. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom vanaf 20:00u. Hieronder de agenda.

Agenda

01. Opening

02. Mededelingen, ingekomen stukken.

      -Terugkoppeling rondje teams

03. Notulen vorige ledenvergadering

04. Verslag Secretariaat
05. Verslag Jeugdcommissie
06. Verslag Technische Commissie
07. Verslag Wedstrijdleiding
08. Verslag PR

09. Verslag Penningmeester
10. Verslag Kascommissie

11. Begroting sportjaar 2016/2017 & contributievaststelling

12. Bestuursverkiezing

      -geen aftreders

13. Benoeming commissies

      -kascommissie

14. Rondvraag

 Sluiting
  

PS. De ouders/verzorgers van onze jeugdleden zijn welkom om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben geen stemrecht.Naar het overzicht