Volleybalvereniging Atalante Vinkeveen


MC1Algemene Corona richtlijnen sporthal De Boei
31 december 2020


Laatste update: 29 september 2020

Hieronder vinden jullie de richtinglijnen zoals die gelden in sporthal De Boei. Deze zijn als vanzelfsprekend gebaseerd op de richtlijnen en voorschriften van de overheid (RIVM).

Algemeen:

1. Bij het betreden van De Boei dient u uw handen met de desinfecterende gel schoon te maken.
2. Daarnaast vragen wij uw naam, telefoonnummer en gezondheidstoestand in te vullen op een presentielijst.
3. Houd 1,5 meter afstand tot andere bezoekers.
4. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op!!
5. Wij behouden ons het recht voor om personen te weigeren bij vermoeden van verkoudheids- en/of griepklachten.
6. Als u zich niet houdt aan de 1,5m regel en/of de geldende corona regels van de overheid zal u de toegang tot De Boei worden ontzegd. 

Sporthal/kleedkamers/tribune:

• Alleen spelers en maximaal 2 coaches per team mogen de zaal betreden.
• Geen spelers in het scheidsrechtshok (vul thuis alvast het DWF in).
De tribune in de Boei zal gesloten zijn voor publiek, evt. chauffeurs/ouders wordt gevraagd tijdens de wedstrijd/training plaats te nemen in het horeca-gedeelte van de Boei.
• Geen ouders in de zaal, de gangen, de kleedkamers of het scheidsrechtershok.
• In de kleedkamers maximaal 8 personen boven de 18 jaar per keer.
• Maximaal 3 personen gelijktijdig in de douches.
• U kunt gebruik maken van het toilet in de kleedkamer en de centrale hal, wacht zo nodig even tot uw voorganger weer naar buiten komt en was uw handen.

Foyer en terras:

• Houd rekening met elkaar bij het toiletbezoek, wacht zo nodig even tot uw voorganger weer naar buiten komt en was uw handen.
• Volg de routeaanwijzingen!!
• Aan de bar mogen maximaal 2 personen naast elkaar zitten.
• Maximaal 4 personen aan een tafel, tenzij het gaat om meer personen die een gezamenlijke huishouding vormen.
• Schade die het horecabedrijf leidt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.
• Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen zoals pin.

 

 Naar het overzicht