Volleybalvereniging Atalante Vinkeveen
MC1, 2021-2022

Ledenvergadering maandag 17 september
28 augustus 2007


Om 20:00 zit het bestuur klaar om alle clubgenoten te ontvangen voor de Algemene Ledenvergadering. Ook ouders/verzorgers van onze jeugdleden zijn van harte welkom om mee te luisteren en praten. Hieronder de agenda en in de bijlage onderaan de notulen 2006.

Vanaf 3 september zijn de stukken van het jeugdbestuur, wedstrijdleiding, TC en PR klaar voor inzage. Als je een mailtje naar Loes stuurt dan mailt zij ze retour. De financiele stukken zijn op de avond zelf beschikbaar. Loes: secreta gevolgd door @vv-atalante.nl.

AGENDA:
1.                   Opening
2.                   Notulen vorige ledenvergadering
3.                   Mededelingen, Ingekomen stukken
4.                   Verslag secretariaat
5.                   A. Verslag jeugdcommissie
                      B. Verslag technische commissie
                      C. Verslag wedstrijdleiding
                      D. Verslag PR & communicatie
6.                   A. Financieel verslag
                      B. Verslag kascommissie
7.                   A. Begroting sportjaar 2007/2008
                      B. Contributievaststelling seizoen 2007/2008
8.                   Bestuursverkiezing
                      Aftredend : geen van de bestuursleden
PAUZE
9.                   Benoeming commissies
                      Kascommissie: aftredend Joke van Veen – vacature
10.                 Nieuw clubtenue
11.                 Rondvraag
12.                 Sluiting

Bron: bestuurNaar het overzicht