Volleybalvereniging Atalante Vinkeveen


MC1, 2021-2022Bestuur

Het bestuur van Atalante bestaat in seizoen 2022-2023 uit 7 personen. Zij komt ongeveer iedere maand bijeen voor een bestuursvergadering. Aan het begin van het seizoen in september vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. De leden van het bestuur worden gekozen door deze ALV voor een periode van drie opeenvolgende jaren.

Vragen, opmerkingen en tips? Aarzel niet en stap op ons af of stuur een mail. Dat kan naar een van onderstaande mailadressen of naar allemaal via bestuur@vv-atalante.nl.

Functie Naam E-mail
Voorzitter Wil Voorbij voorzitter@vv-atalante.nl
Voorzitter Jeugd Martine Bouterse jeugd@vv-atalante.nl
Secretaris Max Bouman Secreta@vv-atalante.nl
Algemeen bestuurslid Nancy Lijten Algemeenbest@vv-atalante.nl
Wedstrijdsecretaris Martijn Raave Wedstrsecr@vv-atalante.nl
Penningmeester Regi Pothuizen Penningm@vv-atalante.nl
PR en ledenadministratie Rick de Groot PR@vv-atalante.nl